ViewNX-i 1.2.11

ViewNX-i 1.2.11

Nikon Corporation – 154,5MB – Shareware –
ViewNX-i là ứng dụng thừa kế để ViewNX 2 trình duyệt hình ảnh và chỉnh sửa phần mềm Nikon đã cung cấp đến nay. Nó cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa workspaces và thanh đầu ra, suốt chỉnh sửa hình ảnh và video bằng cách sử dụng các khay ảnh để tiếp tục tổ chức các tập tin, tạo trình chiếu bao gồm các ảnh tĩnh, video, âm nhạc và danh hiệu, bản đồ của bạn đi với máy ảnh GPS được kích hoạt và chia sẻ tập tin một cách nhanh chóng và liền mạch để Nikon hình ảnh không gian và các trang web khác.

Tổng quan

ViewNX-i là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Nikon Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 628 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ViewNX-i là 1.2.11, phát hành vào ngày 16/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/03/2015.

ViewNX-i đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 154,5MB.

ViewNX-i Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ViewNX-i!

Cài đặt

người sử dụng 628 UpdateStar có ViewNX-i cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nikon Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản